Aktualności

„Tam Twoje serce, kędy skarb przebywa. Jasna Góra - skarbiec kultury polskiej i europejskiej”

·aktualności ·10 grudnia 2019

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie we współpracy z Jasnogórskim Instytutem Maryjnym otworzył na Jasnej Górze dwudniową (9-10.12) konferencję maryjną pt. „Tam Twoje serce, kędy skarb przebywa”. Jasna Góra – skarbiec kultury polskiej i europejskiej”, mającą na celu pokazanie fenomenu Obrazu Matki Bożej, szczególnie Jasnogórskiej – w wymiarze historycznym i szerokim kontekście kulturowym. Patronami Konferencji są również Komisja Maryjna Episkopatu Polski oraz Polskiego Towarzystwa Mariologicznego.

Spotkanie naukowe ma na celu interdyscyplinarną debatę nad motywem maryjnym na przestrzeni wieków. Jest swoistą kontynuacją ubiegłorocznej konferencji „’Tyś naszą Hetmanką… Jasnogórskie drogi do niepodległości”. Konferencja ma na celu – jak piszą organizatorzy – próbę komparatystyki kulturowej z uwzględnieniem jasnogórskiego wizerunku Maryi oraz kontekstów historycznych, politycznych, artystycznych i społecznych, a nade wszystko refleksję naukową nad następującymi tematami szczegółowymi:
– Biblia jako wartość duchowa porządkująca rzeczywistość
– Kult maryjny w religii i kulturze jako repozytorium wartości
– Jasna Góra jako skarb w literaturze, pamiętnikach, dokumentach, teatrze, filmie, kulturze masowej
– Cudowna ikona Matki Bożej – skarb dla wierzących
– Relikwie świętych jako skarb
– Skarbczyki modlitw i pieśni – reprezentacje, miejsce w kulturze.

„Chcemy przede wszystkim przypomnieć sferę polskiej kultury, która wiąże się z dziedzictwem chrześcijańskim i z obecnością Maryi w naszej historii, w naszej kulturze, w naszej literaturze – mówi prof. Agnieszka Czajkowska, dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie – Chcemy przypominać tę część naszego dziedzictwa, która być może dzisiaj nie do końca jest obecna w świadomości i mediów, i ludzi kultury, i odbiorców kultury. Chcemy pokazać, że to, że Polacy są maryjni, nie jest żadną wadą naszego Narodu, wręcz przeciwnie, to jest cecha szczególna, która nas wyróżnia spośród innych narodów”.

„Jasna Góra jest fenomenem na skalę światową, to jest fenomen wiary, tutaj jest nasze serce w sercu Matki – sparafrazuję słowa św. Jana Pawła II. Jest to również fenomen kulturowy i skarb kultury. Na tej konferencji chcemy przypominać o tym skarbie, który znajduje się na wzgórzach Jasnej Góry” – dodaje prof. Czajkowska.

„Myślę, że poprzez to naukowe spojrzenie, które nam jest przypisane, będziemy mogli chociaż troszkę pojąć fenomen obecności Maryi w naszej kulturze – stwierdza prof. dr hab. Anna Wypych-Gawrońska, rektor Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie – Dla nas to jest oczywiste, że jest Jasna Góra, że jest wizerunek Maryi, że jest obraz, który nam towarzyszy, ale jak nazwiemy sobie, że to jest konferencja, zaprosimy badaczy, to wtedy się okazuje, że sami zastanawiamy się, jak mogliśmy tego aspektu tak do końca nie przebadać, nie zauważyć. To zawsze jest inspiracją do dalszych badań. Konferencja z reguły nie zamyka, tylko otwiera, i ta również powinna nas otworzyć na kolejne badania, na kolejne tematy, i jeszcze również pogłębić naszą wiarę”.

„Jan Paweł II przypomniał nam, że jesteśmy opiekunami, strażnikami skarbu, jakim jest Matka Boża, ale też całego dziedzictwa, kultury, która została zostawiona ponad 600 lat temu, i ten skarb trzeba wciąż wydobywać – podkreśla o. Mariusz Tabulski, definitor generalny Zakonu Paulinów, dyrektor Jasnogórskiego Instytutu Maryjnego. Współpraca z Uniwersytetem Jana Długosza jest bardzo dobrym doświadczeniem, bo pokazuje, że możemy wspólnymi siłami do tego skarbca zajrzeć, odszukać cenne „skarby”, wydobyć jak w ewangelii – rzeczy stare i nowe. Dla świata nauki one są bezcenne, dają nam klucz, żebyśmy nie zapomnieli o tym, co było bardzo ważne w XV, XVI, XVII w. Temu służy również ta Konferencja”.

„Dzisiaj, kiedy ta pamięć historyczna zdaje się być zdecydowanie odsuwana gdzieś na margines, to właśnie takie konferencje mają zasadnicze zadanie, żeby pokazać, że odkrywając skarb, zarówno kultury narodu, również odkrywamy pewne fundamenty, które muszą być przypominane, bo inaczej nie ma wspólnego budowania na prawdzie, na jedności – mówi abp Wacław Depo, metropolita częstochowski, który odprawił Mszę św. na rozpoczęcie Konferencji Maryjnej – Musimy myśleć o przyszłości tych, którzy dzisiaj są na naszych uniwersytetach w takich czy innych wymiarach pewnego rozpoznawania prawdy, a później będą podejmować swoje ważne zadania czy to w społeczności naszego miasta, regionu czy naszej Ojczyzny. Dlatego bardzo się cieszę, że ta Konferencja jest już kolejną, i myślę, że to jest dobry sygnał dla innych ośrodków akademickich, żebyśmy byli mocni poprzez prawdę i poprzez odkrywanie skarbów zarówno kultury jak i wiary”.

Za Biurem Prasowym Jasnej Góry
o. Stanisław Tomoń

partnerzy

Kontakt

JASNOGÓRSKI INSTYTUT MARYJNY
BIBLIOTEKA MARYJNA


adres: ul. Kordeckiego 2
42-225 Częstochowa
(I piętro)
tel.: 34 377 74 39 (pn.-pt. 8:00-16:00)
e-mail: Instytut Maryjny:
instytut.maryjny@jasnagora.pl
Biblioteka Maryjna:
biblmar@jasnagora.pl
konto: mBank S.A.
Oddział w Częstochowie
ul. Jasnogórska 79
76 1140 1889 0000 4641 0900 1001