Aktualności

Książka 'W szkole Maryi Jasnogórskiej'

·aktualności ·22 stycznia 2021

Książka 'W szkole Maryi Jasnogórskiej’

Na rynku wydawniczym pojawiła się nowa pozycja pt. „W szkole Maryi Jasnogórskiej. Katechezy zawierzenia św. Jana Pawła II” – poinformował nas o. Mariusz Tabulski, rektor Seminarium paulinów i przeor Klasztoru na Skałce w Krakowie, a do niedawna dyrektor Jasnogórskiego Instytutu Maryjnego.

Książka jest owocem siedmiu spotkań, odbywających się na Jasnej Górze w 2019 roku, w ramach cyklu „Wieczory Maryjne”. Zostały one zorganizowane, by upamiętnić czterdziestą rocznicę pierwszej wizyty papieża Jana Pawła II na Jasnej Górze w czerwcu 1979 r., i pierwszej wygłoszonej w tym miejscu papieskiej homilii.

Książka to zapis rozmów dr. Wincentego Łaszewskiego, mariologa, teologa i pisarza, z o. Wojciechem Decem, paulinem z Jasnej Góry (obecnie podprzeorem klasztoru jasnogórskiego). Pozycja jest efektem współpracy wydawniczej Instytutu Papieża Jana Pawła II w Warszawie i Jasnogórskiego Instytutu Maryjnego w Częstochowie.

„W 40. rocznicę tamtych wydarzeń zrodziła się myśl, by w ciągu siedmiu comiesięcznych spotkań przejść ponownie drogę papieskiego nauczania z Jasnej Góry. Tak powstał zainicjowany przez Jasnogórski Instytut Maryjny cykl katechez z Janem Pawłem II, pt. 'Wieczory Maryjne’. Postanowiliśmy, jak uczniowie, powrócić do 'szkoły Maryi’, by była Ona przez nas jeszcze bardziej znana i kochana. Przewodnikami w tej drodze byli: wybitny mariolog dr Wincenty Łaszewski oraz o. Wojciech Dec, paulin z Jasnej Góry” – pisze o. Mariusz Tabulski.

Książka została napisana językiem mówionym, co było świadomym zamiarem autorów i redaktora – o. Tabulskiego, by dzięki temu ożywić przekaz i zainteresować tematem młodego czytelnika. Pozycję wzbogacają zdjęcia dokumentujące przebieg „Wieczorów Maryjnych” oraz aneks z przemówieniami i homiliami papieskimi z pierwszej wizyty papieża Jana Pawła II na Jasnej Górze w 1979 r. i zdjęcia archiwalne z tej pielgrzymki autorstwa Zdzisława Sowińskiego, częstochowskiego fotografa.

Książka podzielona jest na 7 rozdziałów – tyle, ile było spotkań „Wieczorów Maryjnych”. Pozycję otwiera wstęp o dr. Mariusza Tabulskiego oraz słowo wprowadzenia ks. dr hab. Stanisława Kozakiewicza.

Książka ma 284 strony i miękką okładkę. I zachęcająco pachnie farbą drukarską…

„Z radością przekazujemy zapis tamtych dni, spotkań i przeżyć w formie książki, mając nadzieję, że czytelnik – gdy podejmie trud pielgrzymiej wędrówki szlakiem słów św. Jana Pawła II – spotka się z Matką i Królową w Jej jasnogórskim domu” – zachęca o. Tabulski.

Zamówienia – kontakt:
instytut.maryjny@jasnagora.pl
tel. +48 34 377 74 39 (godz. 9.00-15.00)

partnerzy

Kontakt

JASNOGÓRSKI INSTYTUT MARYJNY
BIBLIOTEKA MARYJNA


adres: ul. Kordeckiego 2
42-225 Częstochowa
(I piętro)
tel.: 34 377 74 39 (pn.-pt. 8:00-16:00)
e-mail: Instytut Maryjny:
instytut.maryjny@jasnagora.pl
Biblioteka Maryjna:
biblmar@jasnagora.pl
konto: mBank S.A.
Oddział w Częstochowie
ul. Jasnogórska 79
76 1140 1889 0000 4641 0900 1001