Aktualności

Trzecie spotkanie z kard. Wyszyńskim

·aktualności ·8 maja 2019

W Maryi Pomoc – trzecie spotkanie w cyklu Prymas Jasnogórski w drodze na ołtarze

Na Jasnej Górze odbyło się kolejne spotkanie w cyklu „Prymas Jasnogórski w drodze na ołtarze”, odprawiona została też Msza św. o rychłą beatyfikację kard. Stefana Wyszyńskiego, wielkiego czciciela Królowej Polski. Trzecie spotkanie odbyło się pod hasłem: „w Maryi Pomoc” i było okazją do odczytania na nowo, jak możemy być „pomocnikami” Matki Bożej w misji Kościoła, który bardzo potrzebuje naszej wierności i ofiary.

Okazją do rozmowy wokół „pomocniczości Maryi” względem każdego z nas i naszego narodu oraz naszej odpowiedzi na to, jak my możemy pomagać Matce Pana, była przypadająca w tym roku 50.rocznica Ruchu Pomocników Maryi Matki Kościoła, którego inicjatorem był Prymas Tysiąclecia.

Asystent krajowy Ruchu, ks. Teofil Siudy wyjaśniał, że jego powstanie było odpowiedzią kard. Wyszyńskiego na doświadczenie Soboru Watykańskiego II, który traktował o maryjności Kościoła. – Maryjna droga Polski, którą kroczył Prymas, zbiegła się z doświadczeniem soborowym, który ogłosił tytuł Maryi Matki Kościoła i podkreślił, że maryjność jest drogą całego Kościoła – mówił mariolog. Podkreślał, że była to także odpowiedź na potrzebę większego zaangażowania świeckich w „pomoc” duszpasterską w sytuacji, gdy w Polsce nie mogły swobodnie działać stowarzyszenia i grupy katolickie. Ogłoszenie NMP Matką Kościoła stało się specjalnym impulsem do naśladowania Matki Chrystusa w Jej misji pomagania Chrystusowi żyjącemu w świecie.

Anna Rastawicka, świadek życia i posługi Prymasa Wyszyńskiego, autorka rozważań „W Maryi Pomoc” na podstawie programu Sługi Bożego, wokół których toczyła się rozmowa, podkreśliła, że „cały naród polski jest pomocnikiem Matki Bożej”. – Polska jest ciągle jeszcze ostoją wiary w świecie, ale nie możemy tylko tego przyjmować i widzieć, że tę wiarę otrzymujemy z mlekiem matki, bo to jest dla nas również wielkie zobowiązanie. Musimy być czujni, o tę wiarę trzeba dbać, bo ona jest ciągle zagrożona. Nie chodzi o katastrofizm, ale o świadomość zagrożeń – mówiła członki Instytutu Prymasowskiego. Przypominała, że kard. Wyszyński uczył, że „wszystko zawdzięczamy Jej, to Ona jest naszą jedyną tajemnicą wierności Bogu i trwania przy Nim, moc Polski katolickiej jest w Niej, to jest nasza nadzieja, tak jak Jej zawdzięczamy posługę na Stolicy Piotrowej Jana Pawła II”.

Kard. Stefan Wyszyński wiązał duże nadzieje z dziełem Pomocników. Mówił: „gdyby w każdej parafii w Polsce powstała choćby maleńka wspólnota Pomocników Matki Kościoła, to nie boję się o dalsze losy Kościoła w Polsce”.

– Maryja jest wielką pomocą dla naszego narodu, ale i my musimy być Jej pomocnikami – przekonywali uczestnicy spotkania. Podkreślali, że Ruch Pomocników jest bardzo konkretną wspólnotą pomagającą w dziele zbawienia, ale każdy może to czynić na różne sposoby, wykorzystując swoje talenty i możliwości.

Jako jeden ze sposobów ratowania człowieka wraz z Maryją wymieniono Duchową Adopcję Dziecka Poczętego czyli 9-miesięczną modlitwę w intencji dziecka nienarodzonego a zagrożonego w łonie matki.
Katarzyna Pazdan, autorka przewodnika dla dzieci po duchowej adopcji pt. „Mali pomocnicy Boga” i animatorka Duchowej Adopcji z Warszawy, mówiła o tej modlitwie wśród dzieci, która choć z wielkimi oporami dorosłych, „zatacza” coraz większe kręgi i spotyka się z dużym zrozumieniem i zaangażowaniem najmłodszych. Modlitwa i rozważania są dostępne za pomocą bezpłatnej aplikacji na telefon.

O. Stanisław Jarosz, paulin opiekun Duchowej Adopcji przy KEP podkreślał, że ta modlitwa nie tylko ratuje życie jednego człowieka, ale także ratuje „od piekła” kobiety, ratuje rodziny, małżeństwa, społeczeństwo, naród i państwo.

Wyjaśniał, że pomocnik Maryi to ten, który oddaje się Jej do dyspozycji, całkowicie zawierzając Jej wszystko co czyni. – To jest czas, by każdy Polak włączył się w dzieło pomocy, by nie tylko prosił i wzdychał do Matki Bożej, ale pytał Ją: Mamo w czym mogę Ci pomóc? – podkreślał o. Jarosz.

Czwarte spotkanie w cyklu „Prymas Jasnogórski w drodze na ołtarze” odbędzie się 28 maja, w rocznicę śmierci kard. Stefana Wyszyńskiego i dotyczyć będzie tematu „wolności”. Ich celem jest przede wszystkim poznanie nauczania Czcigodnego Sługi Bożego i refleksja wokół jego spuścizny. Spotkania są także sposobnością do usłyszenia i poznania świadków życia i posługi kard. Stefana Wyszyńskiego.

it / Radio Jasna Góra

partnerzy

Kontakt

JASNOGÓRSKI INSTYTUT MARYJNY
BIBLIOTEKA MARYJNA


adres: ul. Kordeckiego 2
42-225 Częstochowa
(I piętro)
tel.: 34 377 74 39 (pn.-pt. 8:00-16:00)
e-mail: Instytut Maryjny:
instytut.maryjny@jasnagora.pl
Biblioteka Maryjna:
biblmar@jasnagora.pl
konto: mBank S.A.
Oddział w Częstochowie
ul. Jasnogórska 79
76 1140 1889 0000 4641 0900 1001