Raport Jasnogórski 2016


6 stycznia 2019 r. na Jasnej Górze odbyła się prezentacja książki „Raport Jasnogórski 2016”. W 2016 r. Jasną Górę powróciła wielowiekowa tradycja toczących się na Sali Rycerskiej dysput teologicznych. W ramach przygotowań do Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski, przez dziewięć kolejnych miesięcy – od września 2015 do maja 2016 – przedstawiciele świata Kościoła, nauki i kultury, prowadzeni przez red. Jana Pospieszalskiego, spotykali się na Jasnej Górze w obecności widowni i zaproszonych gości, by debatować nad treściami Jasnogórskich Ślubów Narodu.

Troska o zachowanie wiary, bezwarunkowy szacunek dla ludzkiego życia od poczęcia, walka z wadami narodowymi – te i inne Przyrzeczenia złożone przed Matką Bożą na Jasnej Górze w sierpniu 1956 roku z inicjatywy kardynała Stefana Wyszyńskiego, w latach następnych wprowadzane w życie w ramach programu Wielkiej Nowenny przed Millenium Chrztu Polski – pozostają ciągle do wypełnienia przez kolejne pokolenia Polaków.

„Trzeba nam stale wracać do Ślubów Jasnogórskich (…), stale na nowo ponawiać rachunek sumienia z tych wszystkich zobowiązań, które w nich się zawierają, gdyż dotyczą życia Narodu” – mówił Jan Paweł II określając jasnogórski program Prymasa Tysiąclecia „polską kartą praw człowieka” – zbiorem fundamentalnych zasad, które „budują się na prawie Bożym, które jest zarazem prawem wpisanym w ludzkie sumienie” (Jan Paweł II Castel Gandolfo, 26 sierpnia 1990 r.)

Jasnogórskie Debaty z roku 2016 stanowią dobry przykład podjęcia poważnej refleksji nad aktualnością Ślubów Jasnogórskich w życiu współczesnych Polaków, do czego zaproszeniem jest także publikacja „Raport Jasnogórski 2016” – przygotowany we współpracy zakonu Ojców Paulinów i Instytutu Papieża Jana Pawła II zapis dyskusji, których intencją, podobnie jak kiedyś dla Księdza Prymas Wyszyńskiego, było pragnienie, aby program Ślubów Jasnogórskich inspirował Polaków do obrony najistotniejszych wartości Narodu i Kościoła. Najpewniejszym na to sposobem jest więź z Matką Chrystusową w konkretnej rzeczywistości codziennego życia. Zadanie to stawia sobie także za cel swoich działań Jasnogórski Instytut Maryjny.

POBIERZ PUBLIKACJĘ RAPORT JASNOGÓRSKI 2016

ZOBACZ DEBATY NA STRONIE RAPORTU JASNOGÓRSKIEGO

partnerzy

Kontakt

JASNOGÓRSKI INSTYTUT MARYJNY
BIBLIOTEKA MARYJNA


adres: ul. Kordeckiego 2
42-225 Częstochowa
(I piętro)
tel.: 34 377 74 39 (pn.-pt. 8:00-16:00)
e-mail: Instytut Maryjny:
instytut.maryjny@jasnagora.pl
Biblioteka Maryjna:
biblmar@jasnagora.pl
konto: mBank S.A.
Oddział w Częstochowie
ul. Jasnogórska 79
76 1140 1889 0000 4641 0900 1001