Katecheza 2 - „Przyzwyczaili się Polacy ze wszystkim przychodzić na Jasną Górę”


O „jasnogórskiej duszy Polaków” podczas drugiej „Katechezy z Janem Pawłem II”

Druga katecheza zatytułowana: „Przyzwyczaili się Polacy ze wszystkim przychodzić na Jasną Górę. Tu mieszka nasza Matka! Cała dla wszystkich swoich dzieci” odbyła się na Jasnej Górze w ramach obchodów 40. rocznicy pielgrzymki Jana Pawła II do Polski i do Częstochowy. Podjęte podczas spotkania zagadnienia inspirowane homilią Ojca Świętego z 6 VI 1979 r. związane były m.in. z fenomenem Cudownego Obrazu Matki Bożej, „jasnogórskim archetypem” pielgrzymowania czy jednością wiary i polskości.

– Wobec nasilających się ataków na Kościół i na obraz jasnogórski potrzebne jest ugruntowanie naszej postawy maryjnej, świadectwo w Jej duchu, a tego uczył nas św. Jan Paweł II – wyjaśniał o. Mariusz Tabulski, dyrektor Jasnogórskiego Instytutu Maryjnego, organizator spotkań.

Paulin przypomniał zachętę kardynałów Stefana Wyszyńskiego i Karola Wojtyły, by nasza maryjność nie była tylko impulsem serca, ale była pogłębiana, „byśmy naszą cześć i miłość do Matki Bożej umieli wiązać z naszym życiem”.

W wykładzie mariolodzy dr Wincenty Łaszewski i paulin o. Wojciech Dec ukazywali dzieje Jasnej Góry jako „miejsca objawienia się macierzyńskiej troski Maryi”. Ten argument Jana Pawła II zaczerpnięty z polskiego doświadczenia związania z Maryją Jasnogórską przewija się niemal we wszystkich jego rozważaniach, a dobitnie wyeksponowany został w homilii z 6 czerwca 1979 r. – co podkreślali prelegenci. Stanowi on ważny element zarówno fenomenu jasnogórskiego, jak i samych ewangelicznych podstaw i charakteru czci względem Matki Jezusa.

Stąd – wyjaśniał dr Łaszewski – ostatnie akty profanacji Jasnogórskiego Wizerunku to coś, czego nie zna polska historia – Nasi bracia, nasze siostry, także ludzie wierzący, ośmielili się obedrzeć Najświętszą Maryję Pannę z Jej tożsamości, czyli z Jej świętości, bo to właśnie od strony teologicznej, co jest najważniejsze w każdej Ikonie, przedstawia złoty nimbus, który otacza głowę Maryi i Jej Dzieciątka.

Mariolog tłumaczył, ze ów złoty nimb jest znakiem Bożej bliskości, że „Bóg jest tożsamością Maryi”. – Oni nam coś tutaj podmienili, i zamiast Maryi Najświętszej mamy Maryję sodomicką? Mam patrzeć w Jej twarz i przed taką klękać? To by znaczyło, ze tak jak zmienili tożsamość Maryi, tak zmieniają moja tożsamość – chrześcijanina, Polaka. Zapraszają żebym zapisał się do miasta Sodomy. Kościół mówi – nie, to znaczy my mówimy – nie” – mówił mariolog.

W tym kontekście dr Łaszewski pokazywał jak profetyczne było nauczanie Jana Pawła II sprzed 40. lat dla nas, Jego lekcja „jasnogórskiej pobożności”, maryjnego zawierzenia.

Jan Paweł II jako papież wpisał się w nieprzebraną rzeszę jasnogórskich pielgrzymów, w to „klękanie przed Madonną z pokolenia na pokolenie”. Na Jasnej Górze Ojciec Święty potwierdził dotychczasowe akty zawierzenia wypowiadane tutaj „całe to dziedzictwo zawierzenia, oddania i nadziei”.

Wskazał, że polska droga zawierzenia prowadzi do wolności. Kreślił prawdę o dziejach narodu polskiego związanego z Jasnogórska Królową Polski. Promował Jasna Górę jako przestrzeń wolności – „ tutaj zawsze byliśmy wolni”. To syntetyczne określenie wyraża istotę charyzmatu Jasnej Góry jako duchowej stolicy i roli, jaką spełnia kult Jasnogórskiej Królowej Polski w sferze religijnej, kulturze narodowej, rodzinnej i osobistej Polaków. Zostały przypomniane słowa homilii Jana Pawła II, w której mówił: „Okazało się, że Jasna Góra jest wewnętrznym spoidłem życia narodu, jest siłą, która chwyta głęboko za serce i trzyma naród cały w pokornej a mocnej postawie wierności Bogu, Kościołowi i jego hierarchii”.

Dr Łaszewski zwrócił uwagę, na archetypiczne doświadczenie Polaków, jakim była obrona jasnogórskiego klasztoru w dobie „potopu szwedzkiego”. I nie tylko skuteczna obrona sanktuarium przed wrogiem była postrzegana w kategoriach cudu, bo jak podkreśla mariolog – kolejnym cudem było usłyszenie Ewangelii o zaprowadzenie sprawiedliwości społecznej w kraju. To jak podkreślił dalej prelegent ewenement w historii świata, bo Śluby króla Jana Kazimierza oddające Polskę Maryi Królowej były czymś więcej niż tylko aktem pobożności, był to manifest społeczny, który Maryja stawia wciąż do podjęcia kolejnym pokoleniom.

– Matka Najświętsza domaga się czegoś więcej niż uroczystych ślubów, to jest łatwiejsze, wielkich procesji, różańca aż do granic. Ona mówi nam o Ewangelii, która najpierw zmienia serca, potem świat – przekonywał prelegent. Wskazał na mocne uwypuklanie w nauczaniu Jana Pawła II narodowo – twórczej roli Jasnej Góry, pokazywał, ze papież mówił do Polaków językiem wiary i językiem tradycji narodowej, która tak mocno wybrzmiała np. w inwokacji Adama Mickiewicza, na zespolenie miłości do Boga i do Ojczyzny.

Dr Łaszewski przypomniał najgłębszą „tajemnicę skuteczności Jasnogórskiego Wizerunku” – wskazanie Maryi na swojego Syna i Ewangelię, Maryja mówi do każdego: – Przyjmij Ewangelię i wprowadź ją swoje życie. Tę prawdę nazwał najgłębszą prawdą o polskim katolicyzmie.

Przywołując słowa homilii Ojca Świętego, w których mówił o tym, ze w jasnogórskim Wizerunku wyraziła się macierzyńska obecność Maryi w życiu Kościoła i Ojczyzny, troska o każdą duszę, o każde dziecko, o każdą rodzinę, o każdego człowieka, paulin o. Wojciech Dec zwrócił uwagę zgromadzonych, ze w obecnych czasach dokonuje się zamach właśnie na te wyszczególnione przez papieża wartości dokładnie w kolejności przez niego wymienionej.

O. Józef Płatek, były generał Zakonu Paulinów, który pełnił tę funkcję w 1979r. podkreślił, że trzeba nam „zdynamizować naszą wiarę”, bo „do cudu Bóg nas wciąż zaprasza”. Jako paulin, będąc świadkiem wielu łask doznawanych przez rzesze wiernych, podkreślił, ze Maryja, którą liturgia określa, jako „Tę, która jest nam dana ku pomocy” oczekuje naszej wiary, czynnej postawy w niesieniu Ewangelii, budowaniu Kościoła i Ojczyzny.

Kolejna katecheza odbędzie się na Jasnej Górze 9 czerwca i będzie poświęcona związkom jasnogórskiego nauczania Jana Pawła z programem kard. Stefana Wyszyńskiego.

Celem siedmiu „Katechez z Janem Pawłem II” jest przypomnienie nauczania Ojca Świętego wygłoszonego na Jasnej Górze w czasie jego pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny w 1979 r. i odkrywanie jego aktualnego znaczenia.

 

Mirosława Szymusik / Radio JG

 

partnerzy

Kontakt

JASNOGÓRSKI INSTYTUT MARYJNY
BIBLIOTEKA MARYJNA


adres: ul. Kordeckiego 2
42-225 Częstochowa
(I piętro)
tel.: 34 377 74 39 (pn.-pt. 8:00-16:00)
e-mail: Instytut Maryjny:
instytut.maryjny@jasnagora.pl
Biblioteka Maryjna:
biblmar@jasnagora.pl
konto: mBank S.A.
Oddział w Częstochowie
ul. Jasnogórska 79
76 1140 1889 0000 4641 0900 1001