Aktualności

Pragnę na Jasnej Górze, mej ziemskiej Ojczyzny, Polski, przede wszystkim potwierdzić to wielorakie i wielokrotne oddanie i zawierzenie…

·aktualności ·11 grudnia 2019

Katecheza z Janem Pawłem II – o Akcie Zawierzenia z 1979 r.

Jak być do dyspozycji Boga, co znaczy pomagać Matce Kościoła w ratowaniu Kościoła, jak pozwolić Jej działać wśród nas, jak leczyć Kościół modlitwą, cierpieniem, świadectwem – to niektóre z wątków katechezy z Janem Pawłem II w 40.rocznicę jego I pielgrzymki do Polski. Jasnogórski Akt Zawierzenia z 1979r. był tematem ostatniego spotkania w tym cyklu na Jasnej Górze.

– Pragnę na tej Jasnej Górze mej ziemskiej Ojczyzny, Polski, przede wszystkim potwierdzić to wielorakie i wielokrotne oddanie i zawierzenie, które było wyrażone przez Prymasa i Episkopat Polski w różnych momentach. W sposób szczególny pragnę potwierdzić i ponowić milenijny Akt jasnogórski z dnia 3 maja 1966, w którym oddając się Tobie, Bogurodzico, w macierzyńską niewolę miłości, biskupi polscy pragnęli przez to służyć wielkiej sprawie wolności Kościoła nie tylko we własnej Ojczyźnie, ale i w całym świecie. W kilka zaś lat później, w dniu 5 września 1971, oddali Ci, jako Matce Kościoła, ludzkość całą, wszystkie narody i ludy współczesnego świata (…) rozszerzając swe polskie zawierzenie do owych najdalszych granic miłości (…). Pragnę w dniu dzisiejszym, przybywając na Jasną Górę jako pierwszy papież-pielgrzym, odnowić całe to dziedzictwo zawierzenia, oddania i nadziei, które tu tak wielkodusznie zostało nagromadzone przez moich braci w biskupstwie i Rodaków – brzmią m.in. słowa Jasnogórskiego Akta Zawierzenia z 1979r.

Prowadzący spotkanie mariolog dr Wincenty Łaszewski zauważył, że papieski akt sprzed 40 lat wypowiedziany na Jasnej Górze nie jest aktem poświecenia, ale „tylko aktem zawierzenia”. Wyjaśniał, że akt poświęcenia został złożony już w 1966r. przez kard. Stefana Wyszyńskiego. Prymas mówił wtedy: „oddaję Tobie wszystko na Twą wyłączną własność. Zrób ze mną co chcesz Jestem do dyspozycji, gotów nawet na cierpienie i śmierć!”.
Prymas Wyszyński „nic nie zatrzymał dla siebie – on i naród – wszystko oddał Maryi”. – Był tu wpisany heroizm nawrócenia, przemiany serca, bycia gotowym na białe czy czerwone męczeństwo – przypomniał dr Łaszewski.

W słowach wypowiedzianych przez Jana Pawła II widać prośbę papieża: „oddaję Tobie naród, Kościół, świat w opiekę. Troszcz się o niego, pomagaj, wspieraj, chroń…”. – Są w tym akcie słowa „miękkie”, nie ma tu oddającego dla Maryi życie, jest raczej prośba, by Maryja oddawała swoje życie za nas – zauważył mariolog. Podkreślił, że Jan Paweł II jako „Głowa Kościoła” nie mógł wypowiedzieć słów poświecenia całego Kościoła, bo nie cała wspólnota była tego świadoma, na to przygotowana i nie cała tego chciała.
– Według ks. René Laurentina nasz papież był świadomy tej trudności od początku, ale rozwiązanie problemu znalazł dopiero w 1982 r., gdy po zamachu przygotowywał fatimski akt poświęcenia świata Niepokalanemu Sercu Maryi – zaznaczył dr Łaszewski. Przypomniał, że Jan Paweł II był w 1979 r. świadom tego, że Kościół wkroczył w fazę kryzysu. – Kiedy Ojciec Święty odmawia akt zawierzenia, jest świadomy, że Kościół przeżywa głębokie trudności. Może jest tak, że w sytuacji, jaka panuje w Kościele w 1979 r. papież nie może tego Kościoła poświęcić, ale może go tylko zawierzyć, bo wielu ludzi wewnątrz Kościoła nie chce oddać się Maryi, a źle rozumiany Sobór Watykański jest dla nich legitymacją do fałszywego dialogu ze światem i gotowości na nieewangeliczne z nim ugody – przypominał prelegent. Podkreślił, że „papież pokazuje kierunek: mamy poświęcać się Matce Najświętszej, by ratować Kościół, który on na Jasnej Górze zawierza po to, by wizja Vaticanum II doprowadziła do jego prawdziwej odnowy. To ciekawa i do dziś aktualna wskazówka”.

Katecheza o papieskim akcie zawierzenia z 1979 r. była ostatnim spotkaniem organizowanym w roku 40.rocznicy I pielgrzymki Jana Pawła II do Polski i na Jasną Górę. Dlatego była też okazją do podsumowania siedmiu wcześniejszych spotkań.
– Nasze rozważania nad słowami papieża podejmowaliśmy 40 lat po ich wypowiedzeniu na Jasnej Górze. Potraktowałem je jako słowa, w których „pytanie o relację przeszłości do teraźniejszości stanowi nieuniknioną część samej interpretacji”. W tym sensie i ja „usiłowałem podjąć dialog z tekstami”. Najbardziej interesowało mnie w nich to wszystko, co Jan Paweł II pozostawił nam wtedy dla przyszłości – dla naszej epoki, konkretnie dla mnie – mówił dr Łaszewski.

Wieczory z Janem Pawłem II to cykl spotkań, których celem było przypomnienie i rozważanie słów świętego papieża z pierwszej pielgrzymki do Częstochowy z 1979 r. Wspomnienie dat i celebrowanie wydarzeń związanych z Janem Pawłem II służyć miało przede wszystkim odkrywaniu na nowo i utrwalaniu jego nauczania, które nie traci na swej aktualności.

Izabela Tyras
Radio Jasna Góra

partnerzy

Kontakt

JASNOGÓRSKI INSTYTUT MARYJNY
BIBLIOTEKA MARYJNA


adres: ul. Kordeckiego 2
42-225 Częstochowa
(I piętro)
tel.: 34 377 74 39 (pn.-pt. 8:00-16:00)
e-mail: Instytut Maryjny:
instytut.maryjny@jasnagora.pl
Biblioteka Maryjna:
biblmar@jasnagora.pl
konto: mBank S.A.
Oddział w Częstochowie
ul. Jasnogórska 79
76 1140 1889 0000 4641 0900 1001