Nawiedzenie Kopii Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w Diecezji Płockiej


Nawiedzenie Parafii diecezji płockiej przez Maryję w Obrazie Jasnogórskim, rozpoczęło się 20 czerwca 2015 r. i trwało do 11 czerwca 2016 r.

Peregrynacji wizerunku Królowej Polski odbywała się pod hasłem: „Z Maryją ewangelizujemy Kościół Płocki”, za hymn została wybrana pieśń: „Błękitne rozwińmy sztandary”.

W ostatniej godzinie nawiedzenia diecezji płockiej, przed obrazem Pani Jasnogórskiej, na klęczkach: bp Piotr Libera i reprezentacji księży, osób konsekrowanych i rodzin wypiwezdieli swój Akt zawierzenia:

Wielka Boga-Człowieka Matko, Niepokalana Dziewico Maryjo, Matko Kościoła i Królowo Polski, Matko naszego zawierzenia!
W tym wspaniałym dniu diecezjalnych godów dziękczynienia za Nawiedzenie naszej diecezji w Twoim Jasnogórskim wizerunku odczuwamy pragnienie ponowienia i podjęcia ślubów, które przed wiekami, pośród nawałnicy potopu szwedzkiego, złożył Ci we Lwowie król Jan Kazimierz, potem w ciężkiej próbie komunizmu – prymasowie Hlond i Wyszyński, wreszcie 3 maja tego roku na Jasnej Górze wszyscy pasterze Kościoła w Polsce.

A zatem w obliczu Boga w Trójcy Świętej Jedynego, przed Twoim Najdroższym Wizerunkiem Jasnogórskim, w głębokim zjednoczeniu z ojcem świętym Franciszkiem, którego reprezentuje wśród nas jego najdostojniejszy wysłannik do Rzeczpospolitej – nuncjusz apostolski, w jedności z moimi współbraćmi w biskupstwie, oddaję dzisiaj, Królowo Polski, w Twoją wieczystą, macierzyńską niewolę miłości wszystkie dzieci Boże północnego Mazowsza i ziemi dobrzyńskiej oraz to wszystko, co stanowi nasz Kościół diecezjalny – a zwłaszcza kapłanów, osoby konsekrowane, rodziny, dzieci i młodzież.

Otocz, Królowo Równin Mazowsza, całą naszą wspólnotę diecezjalną swą matczyną opieką i strzeż jej świętości. Upraszaj nam stałość w wierze i wytrwałość w modlitwie. Daj tej pięknej ziemi spokojny i chwalebny byt w prawdzie, sprawiedliwości i wolności dzieci Bożych. Choć ze łzami w oczach żegnamy w tej godzinie Twój ukochany wizerunek, prosimy:

Bądź z nami w każdy czas, prowadź i ratuj nas!

Tak, Maryjo – prowadź, Maryjo – błogosław, Maryjo – zwyciężaj. Amen

 

Kalendarium Nawiedzenia

List Bp Libery do Kapłanów

partnerzy

Kontakt

JASNOGÓRSKI INSTYTUT MARYJNY
BIBLIOTEKA MARYJNA


adres: ul. Kordeckiego 2
42-225 Częstochowa
(I piętro)
tel.: 34 377 74 39 (pn.-pt. 8:00-16:00)
e-mail: Instytut Maryjny:
instytut.maryjny@jasnagora.pl
Biblioteka Maryjna:
biblmar@jasnagora.pl
konto: mBank S.A.
Oddział w Częstochowie
ul. Jasnogórska 79
76 1140 1889 0000 4641 0900 1001