Aktualności

M A R Y J A - JAKIEJ NIE ZNAMY

·aktualności ·17 października 2019

Sobór Konstantynopolitański IV, zwołany na przełomie 879/880 roku stwierdził w trzecim kanonie: „Święte ikony Pana Naszego Jezusa Chrystusa nakazujemy otaczać równą czcią, jak księgę świętej Ewangelii”. To zestawienie Ikony i Ewangelii, nie jest przypadkowe – ma głębokie uzasadnienie. Pierwszym i najważniejszym jest tajemnica Wcielenia, która jest niejako sercem Pisma Świętego, bo przez nie Bóg w Jezusie Chrystusie uczynił widzialną swoją Miłość. A skoro Bóg wszedł w nasz świat, stając się jednym z nas, to tym samym przyjął uwarunkowania obowiązujące w komunikacji międzyludzkiej, w której wzrok, jak i słuch, pełnią równorzędną rolę. Dzięki słuchowi słyszymy Słowo Ewangelii, a dzięki wzrokowi – Słowo kontemplujemy na świętej Ikonie.
By poprawnie odczytać Słowo Boże zapisane na kartach Pisma Świętego, musimy pilnować reguł, których Matka Kościół wiernie strzeże i przekazuje z pokolenia na pokolenie. Nie można bez wskazówek Kościoła odczytać, interpretować oraz zrozumieć co naprawdę Słowo Boże znaczy…

Tak też jest i z Ikoną. Aby odczytać przesłanie Świętego Obrazu, również musimy zapoznać się z jego mową, z symboliką, a przede wszystkim odczytywać Obraz w duchu, w którym został on napisany – w duchu wiary Kościoła.

 

W sobotę 19 października i niedzielę 20 października
Z A P R A S Z A M Y
na warsztaty z Maryją i Jej Ikonami
podczas spotkania spróbujemy nauczyć się odczytywać słowo zapisane w IKONIE.
Naszym przewodnikiem w nauce odczytywania słowa zapisanego w IKONIE będzie ojciec Roman ŁABA, paulin z Kijowa; biblista i krajowy duszpasterz Rodzin przy Konferencji Episkopatu Ukrainy.

W czasie Katechezy będziemy mogli dowiedzieć się m.in:
* kto jest w centrum każdej Ikony?
* jakich farb używał św. Łukasz?
* gdzie jest ukryta „siódma stągiew” z Kany Galilejskiej?
oraz dlaczego św. Józef trochę się bał Maryi?

Mamy nadzieję, że spotkanie z żywym SŁOWEM i IKONĄ, pozwoli uczestnikom odnowić swoją relację oraz więź z Maryją.

19 i 20 X 2019, godz. 16.00 -19.00
Wstęp wolny,
Budynek Jasnogórskiego Instytutu Maryjnego
(Dom Pątnika / róg ul. Kordeckiego)

o. Mariusz Tabulski
Instytut Maryjny na Jasnej Górze

partnerzy

Kontakt

JASNOGÓRSKI INSTYTUT MARYJNY
BIBLIOTEKA MARYJNA


adres: ul. Kordeckiego 2
42-225 Częstochowa
(I piętro)
tel.: 34 377 74 39 (pn.-pt. 8:00-16:00)
e-mail: Instytut Maryjny:
instytut.maryjny@jasnagora.pl
Biblioteka Maryjna:
biblmar@jasnagora.pl
konto: mBank S.A.
Oddział w Częstochowie
ul. Jasnogórska 79
76 1140 1889 0000 4641 0900 1001