Aktualności

Europejski Szlak Dziedzictwa Kulturowego Paulinów

·aktualności ·28 marca 2019

Powstaje Europejski Szlak Dziedzictwa Kulturowego Paulinów. Na Jasnej Górze podpisano dziś list intencyjny między Zakonem a Województwem Śląskim, który inauguruje projekt. W jego centrum znajdzie się częstochowskie sanktuarium. Chodzi nie tylko o zabytki materialne, ale także o upowszechnianie i ochronę spuścizny duchowej, w której fundamentalne znaczenie ma dziedzictwo paulińskie.

To dziedzictwo sięga XIII wieku i obejmuje, obok architektury, liczne zabytki ruchome, w tym: archiwalia, rękopisy, starodruki, malarstwo, rzeźbę, tkaniny czy muzykę.
– Celem projektu jest pokazanie tego dziedzictwa, jego aktualności, zwłaszcza duchowości – podkreśla Generał Zakonu o. Arnold Chrapkowski:
„Chodzi o pokazanie tego wszystkiego czym żyli nasi ojcowie na przestrzeni wieków, te wszystkie ważne elementy i historyczne, przede wszystkim duchowe i przede wszystkim w jaki sposób my teraz ludzie XXI wieku, osadzeni w technice, w mediach, możemy z tego korzystać”.

Szlak obejmować ma trasy: piesze, rowerowe i samochodowe z opisami miejsc, kwerendą historyczną, praktyczną platformą informacyjną i siecią info-kiosków.
Pierwszy etap to, pokazanie obok Jasnej Góry, innych pereł kultury paulińskiej woj. śląskiego: klasztoru w Leśniowie oraz kompleksu św. Barbary w Częstochowie. Docelowo znajdą się na nim ośrodki na Węgrzech, w Chorwacji i Słowacji.

więcej informacji o Europejskim Szlaku Dziedzictwa Kulturowego Paulinów

partnerzy

Kontakt

JASNOGÓRSKI INSTYTUT MARYJNY
BIBLIOTEKA MARYJNA


adres: ul. Kordeckiego 2
42-225 Częstochowa
(I piętro)
tel.: 34 377 74 39 (pn.-pt. 8:00-16:00)
e-mail: Instytut Maryjny:
instytut.maryjny@jasnagora.pl
Biblioteka Maryjna:
biblmar@jasnagora.pl
konto: mBank S.A.
Oddział w Częstochowie
ul. Jasnogórska 79
76 1140 1889 0000 4641 0900 1001