Aktualności

Dzień Papieski na Jasnej Górze

·aktualności ·10 października 2019

Jasnogórski Instytut Maryjny
zaprasza na
O B C H O D Y  D N I A  P A P I E S K I E G O
13 października godz. 19.30 (ndz.)

„W I E C Z O R Y  M A R Y J N E.
KATECHEZY Z JANEM PAWŁEM II”
w 40 rocznicę pielgrzymki Ojca św. na Jasną Górę

SPOTKANIE V

GODZ. 19.30 – „Tu bije serce Kościoła i serce Ojczyzny w Sercu Matki”. Spotkanie serc, czyli poznanie Prawdy o Kościele i Polsce. / Kaplica Różańcowa na Jasnej Górze /

GODZ. 21.00 – APEL JASNOGÓRSKI

W kolejnym spotkaniu pragniemy pokonać kolejny etap drogi nauczania św. Jana Pawła II na Jasnej Górze w czasie jego pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny w 1979 roku. Poprowadzi nas wybitny mariolog dr Wincenty Łaszewski i o. Wojciech Dec, paulin. To już piąty z „Siedmiu Jano-Pawłowych Dni Jasnogórskich”, w którym będziemy odkrywać głębię duchową i teologiczną słów, które Ojciec Święty wypowiedział do nas w Maryjnej stolicy Polski: „Tu bije serce Kościoła i serce Ojczyzny w Sercu Matki”. Zastanawiać się będziemy nad ponad 600-letnią tajemnicą „Spotkania serc, czyli poznanie w jasnogórskim sanktuarium Prawdy o Kościele i Polsce.”
Celem naszego spotkania – jak zawsze – będzie poszukiwanie związków i aktualności papieskiego wezwania z 1979 roku. Jan Paweł II pozostawił nam na Jasnej Górze mapę…
Rozwiniemy ją i odczytamy.

Z a p r a s z a m y
o. Mariusz Tabulski
Jasnogórski Instytut Maryjny

partnerzy

Kontakt

JASNOGÓRSKI INSTYTUT MARYJNY
BIBLIOTEKA MARYJNA


adres: ul. Kordeckiego 2
42-225 Częstochowa
(I piętro)
tel.: 34 377 74 39 (pn.-pt. 8:00-16:00)
e-mail: Instytut Maryjny:
instytut.maryjny@jasnagora.pl
Biblioteka Maryjna:
biblmar@jasnagora.pl
konto: mBank S.A.
Oddział w Częstochowie
ul. Jasnogórska 79
76 1140 1889 0000 4641 0900 1001